دانلود رایگان


دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز

دانلود رایگان دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز مشخصات فایل
عنوان: دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز
محتویات
مقدمه
مشخصات شبكه از نظر فشار گاز
جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن
نوع اتصالات پلي اتيلن
آزمايشات مخرب
تست عايق و عايقكاري قبل از لوله گذاشتن لوله ها در كانال
گذاشتن لوله هاي جوشكاري شده و نوار پيچي شده به داخل كانال
پر كردن كانالها بعد از لوله گذاري
آزمايش مقاومت و نشتي خطوط شبكه طبق مشخصات فني
اتصالات
عايقكاري گرم و سرد شبكه هاي گازرساني
دستگاه قير پاشي و نوار پيچ ثابت
عمليات خوشكاري لوله هاي فولادي جهت گازرساني
بازرسي فني جوشها به وسيلة عكسبرداري
و . . .
قسمتی از مقاله
مقدمه
در حدود سالهاي 1950 به دليل كمبود منابع فلز و نيز مشكلات استفاده از مصنوعات فلزي نظير حمل و نقل ، خورديگ و جوشكاري و سبب مطالعه جهت جايگزيني محصولات به جاي فولاد شد اولين جايگزين ها pvc بودند از اين پس بحثي به نام پليمر ها آغاز شد.
پلي اتيلن كه نوعي پليمر است و با فرمول ساختماني C2H4- C2H4-C2H4 مي باشد كه استفاده از اين لوله ها حداكثر كشورها معمول شده است.
و همه ساله با تحقيقاتي كه در مورد رزين هاي پلي لتيلن در آزمايشگاهها انجام مي شود و روز به روز به كيفيت لوله هاي پلي اتيلن افزوده مي شود.در ايران در تمام شهرها و روستاها به تازگي گاز رساني مي شوند.تمام خطوط پلي اتيلن است


مشخصات شبكه از نظر فشار گاز
گاز خــروجـي از پــالايـشگاه هاي تقويت فشار در خطوط انتقال داراي فشاري بين 700-150 psi مي باشد كه در ايستگاههاي ( Catygete Station) تا فشار 250 كم مي شود و وارد خطوط تغذيه مي شود اكثر لوله هاي شبكه اغذيه از نوع فولادي و يا پوشش پلي اتيلن است.
خطوط تغذيه با فشار 250 psi براي استفاده مشتركين كم مصرف وارد ايستگاههاي TBS مي شود كه در اين ايستگاهها تا فشار 60 psi كاهش مي يابد.
هر يك از ايستگاهها ي فشار درون شهري TBS با فشار 60 psi تإمين كنند. يك منطقه است با حدود 500 مشترك است اين انشعابات خطوط پلي اتيلن با فشار 60 psi و با لوله هاي با قطر 25 مي باشد. كاربرد لوله هاي پلي اتيلن در داخل ساختمانها به دليل مسائل ايمني ممنوع است.

جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن :
براي اتصال لوله هاي پلي اتيلن راههاي بخصوصي وجود دارد اتصال آنها آنها اسانتر از فولادي است امروزه در كشورها از روش الكترو فيوژن در اتصال و جوشكاري پلي اتيلن استفاده مي شود در اين روش كه تجهيزات و اتصالات مخصوص به خود دارد از انرژي الكتريكي و خاصيت ترموپلاست بودن پلي اتيلن است.
جوشكاري اين لوله ها نياز به وقت و رعايت تمامي شرايط وابسته دارد مكانيزم اصلي جوشكاري به اين صورت است كه محل جوش و اتصالات حرارت داده مي شوند و اين حرارت سبب نرم و خميري شدن لوله اتصال شده و پس از سرد شدن كامل به هم چسبيده به طوري كه لوله و اتصال يكي مي شوند.
دماي نرم و خميري شدن لوله ها مـي بـاشــد كه اين حرارت در روش الكترو فيوژن به وسيله دستگاه الكترو فيوژن و اتصالات خاص اين روش توليد مي شود.
دستگاه الكترو فيوژن : اين دستگاه براي جوشكاري پلي اتيلن ساخته شده است و كاملاً خودكار است ابعاد دستگاه در حدود 40cm * 30 *30 كه اطراف آن يك بعنوان دستگيره نيز عمل مي كند قرار دارد دستگاه داراي يك صفحة ديجيتال و يك قلم نوري است كه اين قلم قادر است با خواندن اطلاعات روي باركد ولتاژ مورد نياز راه توجه به زمان كه خود آن را محاسبه مي كند اتصال اعــمال نمـايد و در پايان زمان جريان الكترسيته را قطع مي كند.
اتصالات : اتصالات مختلفي در لوله گذاري با لوله پلي اتيلن وجود دارد كه براي اتصال آنها از روش الكتروفيوژن همگي با استانداردهاي مخصوص و مرتبط با دستگاه الكترو فيوژن را داشته است المنت ها در اتصالات بين جدار خارجي و داخلي قرار دارند تمامي اتصالات داراي دو فيش يا ترمينال است كه به وسيله آن به دستگاه متصل مي شوند و همانطور كه اشاره شد داراي باركد مخصوص بوده كه با استفاده از قلم نوري دستگاه قرائت مي گردد.
نوع اتصالات پلي اتيلن : 1 ـ بوشن يا كوپلر 2 ـ ريديوس يا تبديل
3 ـ درپوش يا پك 4ـ سه راهي 5 ـ زانو 6 ـ زين اين اتصالات براي انشعاب استفاده مي شود المنت در اتصال زين در سطح خارجي قرار دارد.
7 ـ تي اف (TF ) : از اين اتصال براي متصل كردن شبكه فولادي و پلي اتيلن استفاده مي شود.
8 ـ شير ( Valve )
جوشكاري الكتروفيوژن : براي انجام يك جوش الكترو فيوژن 10 مرحله را طي مي كنيم كه اين مراحل عبارتند از :
1 ـ لوله اتصال ها و دستگاه را كنترل كنيم.
2 ـ دو سر لوله را به صورت كاملاً گونيا برش زد.
3 ـ محلي كه قرار است جوشكاري شود و نيز مقداري از آن را با استفاده از Scra per تراش دهيم.
4 ـ استفاده از حلال مناسب و شست شوي محل جوشكاري با استفاده از استن.
5 ـ در اين مرحله بايستي به گونه اي بر روي لوله مشخص نمائيم كه لوله تا چه جائي داخل اتصال شود.
6 ـ اجزاء جوش را به يكديگر متصل كرده 7 ـ اجزاء جوش را به طور دقيق و صحيح درون گيره مخصوص قرار داد. 8 ـ فيشهاي دستگاه را به دو ترمينال اتصال متصل كرده و براساس دستور العمل مربوط جريان برق را در مدت زمان از پيش تعيين شده به دو سر سيم پيچ اتصال داده اعمال مي نمائيم.
9 ـ ياد داشت زمان سرد شدن و رعايت دقيق آن
10 ـ كنترل عملكرد شاخه ها


آزمايشات مخرب :
a : تست تركيدگي سريع : يكي از اتصالات جوشكاري برش زده مي شود و يك سر آن كپ خورده و از سر ديگر آن آنقدر آب به اتصال تزريق كرده تا باعث تركيدگي شود اگر تركيدگي در لوله باشد جوش مورد قبول است و اگر در اتصال رد مي شود.
b : تست هيدروستاتيك : در اين تست جوش وارد يك حمام آب گرم در 80c مي كنيم و آب را تا فشار 20 psi وارد مي كند و تا 164 hr ساعت در حمام نگهداري مي كنند و سپس نسبت به تركيدگي چك مي كنند.
2 ـ آزمايش غير مخرب : ازمايش غير مخرب بر روي لوله پلي اتيلن انجام مي شود..

تست عايق و عايقكاري قبل از لوله گذاشتن لوله ها در كانال :
زماني كه لوله آماده قرار گرفتن در كانال مي باشد، هم محل هايي كه عايق ندارد يعني سرجوشها و هم محل هايي كه عايق ضعيفي دارند بايد نوار پيچي شوند شيوه كار به صورت زير مي باشد ابتدا آزمايش دستگاه منفذ ياب ( هاليدي ـ دتيكتور ) به منظور يافتن نواقص پوشش آزمايش مزبور بايد در 100 درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاهي كه قبلاً مورد تائيد قرار گرفته است انجام گيرد ، ولتاژ آزمايش بين 10 تا 15 كيلو ولت بايد تنظيم گردد. ضمناً سرعت حركت الكترود دستگاه بر روي لوله نبايد بيش از 3/0 متر در ثانيه باشد.
پس از آنكه محل هاي زخمي عايق پيدا شد آن قسمتها پخ مي خورد و كاملاً صاف مي شود سپس پرايمر زده مي شود و بعد از آتن هم نوار پيچي مي شود. نوار هم به اينگونه كه 50% هر قسمت از نوار روي 50% قسمت نوار زيرين را بپوشاند.
سرجوشها هم به همين ترتيب ابتدا پرايم زده مي شود و بعد نوار پيچي مي شود ضمناً قابل توجه آنكه در بعضي مواقع به دليل وجود موانع نمي توان بعضي جوشها را بالاي كانال حوش داد و بايد داخل كانال جوشكاري شود. به محل هايي در كانال به اين منظور كانكشن گفته مي شود.

گذاشتن لوله هاي جوشكاري شده و نوار پيچي شده به داخل كانال
كف و ديواره كليه كانالها قبل از لوله گذاري بايستي تسطيح و رگلاژ شده و از خرده سنگ و مواد زائد پاك گردد و طرفين خارج كانال از خرده آسفالت و قلوه سنگ و غير پاكسازي و تميز شوند.
جهت گذاردن لوله در كانال در كانال بايستي از كلية وسائل مناسب بانداره كافي از قبيل قرقره ، بالشتك، بالا بر تسمه اي و غيره زير نظر ناظر استفاده شود. بطوريكه هيچ گونه آسيبي به عايق لوله ها نرسد.

پر كردن كانالها بعد از لوله گذاري
قبل از پر كردن كانالها بايستي عمليات زير انجام شده باشد :
الف ـ تغيير فيلم و تائيد جوشها
ب ـ تكميل عايق سربندها
ج ـ آزمايش عايق لوله ها بوسيله منفذ ياب و ترميم محلهاي معيوب
د ـ برداشت اطلاعات از كار اجرا شده جهت تهيه نقشه هاي و يا ( از بيلت )
و . . .


دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز


مشخصات شبکه‌ از نظر فشار گاز


جوشکاری‌ لوله‌های پلی‌اتیلن


نوع اتصالات پلی‌اتیلن


تست عایق و عایقکاری ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی

دانلود مقاله آموزش مجازی و استانداردهای آموزش ... دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز;

فنی و مهندسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام ...

دانلود مقاله پیرامون عایقکاری ... برای لوله های انتقال نفت و گاز 34: دانلود مقاله ...

دانلود مقاله آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی

دانلود مقاله آموزش مجازی و استانداردهای آموزش ... دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز;

Fluid Thermal & Mechanical Installations - coolpack_1.94 ...

دانلود مقاله نصب، راه اندازی و تعمیر ... دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز.

ژانویه 2018 - پروژه ها - takbook.com

مقاله حسابرسی عملیاتی ... دانلود مقاله پیرامون عایقکاری گاز; دانلود احادیث ...

دانلود تحقیق و مقاله مهندسی تاسیسات

برای دانلود تحقیق در مورد رشته مهندسی تاسیسات و مقالات درباره موضوعات مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی مهندسی تاسیسات می توانید از این قسمت به دانلود بپردازید.

فنی و مهندسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام ...

دانلود مقاله پیرامون عایقکاری ... برای لوله های انتقال نفت و گاز 34: دانلود مقاله ...

پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

فروش طرح پانل مشبک دکوراتیو

تحقیق در باره ی کامپیوتر

پاورپوبنت درمورد معانی DNS ISP WSP 39 اسلاید

پاورپوینت درمورد رباطها و بررسي نمونه هاي آن 37 اسلاید

افزایش سرعت اینترنت

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

دانلود کارآموزی درباره شركت توليدي و شيميايي پاكشو شوینده ها شیمی 63 ص

رام رسمی هواوی Y625-U32 B109 فارسی و کاملا تست شده -با لینک مستقیم

ستاره 4با زبان c++