دانلود رایگان


دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله مقاوم سازی تیر مرکب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

دانلود رایگان دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP خلاصه: همواره استفاده از موادكمپوزيتِ پيشرفته براي احياي فرسودگيِ زير بنا سرتاسر جهان را در بر گرفته است.تكنيك هاي موجود در عرف فعلي براي تقويت پل هاي غير استانداردگران و وقت گير است وبه كار ونيروي انساني زيادي دارد.چند روش جديد از لايه هاي فيبرهاي تقويت شده پليمري (FRP) براي اهداف تعمير وبازسازي استفاده كردند،كه اين فيبرها داراي وزن كم ومقاومت بالا هستند ودربرابر خوردگي نيز مقاوم اند.ظرفيت باربري تير مركب بتن ـ فولاد با استفاده از فيبركربن تقويت شدة پليمري (CFRP) كه با چسب اپوكسي چسبانده شده اند و براي مقاومت در برابر كشش ساخته شده اند مي تواند بطور قابل بهبود يابد.اين مقاله نتايج مطالعه و تحقيق بر روي رفتا تير مركب بتن وفولاد كه با ورق هاي CFRP تقويت شده است در زير بارهاي استاتيكي را ارائه مي دهد.جمعاً سه اندازة بزرگ تير مركب كه از تيرهاي فولادي با سايز13.6 ×W355 - A36 ودالي بتني به ضخامت 75mmو عرض910mm ساخته شدو مورد آزمايش قرار گرفت.ضخامت ورق هاي CFRP ثابت بود ولي تعداد آنها در هر نمونه بصورت يك،سه وپنج لايه بود.نتايج آزمايش نشان داد كه ورق هاي CFRP چسبانده شده با اپوكسي ظرفيت باربري نهايي تير مركب را افزايش مي دهد و رفتار آن را مي توان تا حد قابل قبولي با روش هاي سنتي محاسبه پيش بيني كرد.معرفيدر طي35 سال گذشته انجمن راه و حمل و نقل آمريكا(AASHTO) و وزارت راه و ترابري دولت فدرال(FHWA) برنامه هايشان را براي ارزيابي پل ها در هر شش ماه يكبار ارتقا داده اند معلوم شد كه يك سوم پل هاي بزرگ راه هاي ايالات متحده كه مورد بررسي قرار گرفته بودند غير استاندارد هستند. براساس آخرين اطلاعات و آمار مركزملي فهرست پل ها (NBI) تعداد پل هاي بزرگ راه ها كه عملاً منسوخ شده اند بيش از 81000 است.بيش از 43 درصد اين پل ها از فولاد ساخته شده اند.پل هاي فولادي جزء گروهي بودند كه در گزارش NBI بيشترين تأكيد در بازسازي آن ها گوشزد شده بود. زنگ زدگي، نقص در نگه داري مناسب و خستگي جزئيات آسيب پذير مشكلات عمده در پل هاي فولادي بود.همچنين تعداد زيادي از اين پل ها براي تحمل بار عبور مرور بيشتر نياز به ارتقا و احيا خواهد داشت.در گزارشات NBI همواره قيد شده است كه تعمير ونوسازي احياء به صرفه تر از ساخت دوباره يك پل جديد است.هزينة بازسازي وتعميردراكثرمواردخيلي ارزان ترازدوباره ساختن است همچنين به وقت كمتري نيزنيازدارد.درنتيجه مدت كمتري خدمات شهري دچار اختلال مي شود.با توجه به منابع محدود براي كاستن از مشكلات مربوط به پل هاي فولادي نياز به مواد جديد و نو و روش هاي مقرون به صرفه بديهي است .برتري خواص فيزيكي و مكانيكي FRPها آن ها را به موارد خوبي براي تعمير و بازسازي سازه ها بدل كرده است.FRP ها از نخ هايي با مقاومت بالا ساخته شده اند؛(با مقاومت كششي بيش از 2گيگا پاسكال)مثل شيشه،كربن كولار (نوعي فيبرصند گلوله) كه در شبكه از رزين گذاشته شده است. كمپوزيت هاي شيشه(فايبر گلاس) به آساني در دسترس هستند و واقعاً هم ارزان هستند.آنها در مصالح ساختماني از جمله بتن به كار رفته اند ولي ضريب كششي كم اين كمپوزيت ها آن ها را براي تقويت وتعمير سازه هاي فولادي بلا استفاده كرده است در حالي كه CFRP ها خواص ميكانيكي قابل ملاحظه اي از خود نشان مي دهند به طوري كه مقاومت كششي آن 1200مگا پاسكال ومدول الاستيسيتة آن ها بيش از 140گيگا پاسكال است.همچنين ورق هاي CFRP كمتر از يك پنجم فولاد وزن دارد و در برابر خوردگي و زنگ زدگي مقاوم اند.لايه هاي CFRP با ضريب مدول كششي بالا كه بوسيله اپوكسي چسبانده شده اند مي توانند در برابر تنش هاي كششي يك عضو كششي مقاومت كنند و سختي تير سراسري را افزايش دهند.با اضافه كردن لايه هاي CFRP به عضو كششي تنش در آن كاهش خواهد يافت و به همين ترتيب مدت زمان تسليم عضو نيز بهبود خواهد يافت.در طول يك دهه اخير پژوهش هاي زيادي بر روي تعمير و بازسازي تيرهاي بتني بوسيله FRP ها كه اپوكسي بهم چسبانده شده اند صورت گرفته است ولي پژوهش هاي اندكي در مورد استفاده از اين مواد براي تقويت تيرهاي فولادي و تعميرشان به وسيله اين مواد انجام شده است.اين مقاله تأثير CFRP هاي چسبانده شده با اپوكسي را در تنش موجود در بال تير آهن به كار رفته در يك تير مركب بتن ـ فولادو همچنين بهبود ظرفيت باربري وسختي آن را مورد بررسي قرار مي دهد. كارهاي قبلي معمولي ترين روش مرمت پل ها موارد زير هستند 1ـ تقويت اعضا2ـ اضافه كردن تعداد اعضا3ـ افزايش رفتار كمپوزيت(يكپارچة مركب)4ـ ايجاد پيوستگي در استحكام5ـ پُستtensioning به كلي روش هاي سنتي كه دربالا ذكر شد به ماشين آلات سنگين و قطع خدمات شهري به مدت طولاني نياز دارند و بسيار گران هستند.و در بيشتر موارد ميزان منابع مورد مصرف براي حل مشكل را هم در نظر نمي گيرند.به عنوان مثال، سالها استفاده از ورق هاي فولادي جوش داده شده براي تعمير و تقويت سازه هاي موجود عمومي ترين روش براي اين كار بوده است. اولين استفاده از اين روش، به سال 1934 در فرانسه برمي گردد در زماني كه يك پل 73 ساله تقويت شد. ضعف هاي عمومي ورق هاي جوش داده شده موارد زير هستند:1ـ براي آوردن و جوش دادن ورق هاي فولادي به ماشين آلات سنگين نياز بود.2ـ حساسيت جزئيات جوش در برابر فرسودگي3ـ امكان ايجاد خوردگي (سوختن) در اثر شوك الكتريكي ما بين صفحات و عضو موجود براي اتصال آن ها به هم پژوهش هاي زيادي بر روي استفاده از ورق هاي فولادي به هم چسبيده با اپوكسي براي تقويت سازه هاي بتني و فولادي انجام شده است. اولين گزارش به سال1964 برمي گردد در بندر دوربان در آفريقاي جنوبي ، كه تقويت در يك تير بتني در هنگام ساخت به صورت تصادفي جا مانده بود. ( تير مسلح نبود ). تير بتني با ورق هاي فولادي بوسيله اپوكسي در برابر تنش كششي مقاوم شد. در ژاپن نيز با همين روش بيش از 200 بزرگ راه مرتفع بتني كه معيوب بودند تقويت شدند.در يك تحقيق اجرا شده در دانشگاه مريلند، چسباندن و پيچ كردن انتهاي ورق هاي فولادي به تيرهاي فولادي براي ايجاد يك تير محكم در افزايش مدت فرسودگي سيستم مورد بررسي قرار گرفت آن ها عمر فرسودگي را 20 برابر حالت جوش دادن صفحات گزارش دادند.در تحقيق ديگري كه در دانشگاه فلوريداي جنوبي اجرا شد، امكان استفاده از CFRP در تعمير پل هاي داراي تير مركب بتن ـ فولاد مورد بررسي قرار گرفت. آن ها جمعاً 6 تير آهن با مقطع 11×W203 را به يك دال بتني با عرض 711 ميلي متر و ضخامت 115 ميلي متر متصل كردند. ورق هاي CFRP مورد استفاده در اين تحقيق65/3 متر طول 150 ميلي متر عرض داشتند كه داراي دو ضخامت متفاوت 2و5 ميلي متر بودند. در آن تحقيق ذكر شد كه لايه هاي CFRP توانستند ظرفيت نمايي باربري تيرهاي مركب را به ميزان قابل توجهي بالا ببرند.فوائد استفادة مواد مركب پيشرفته در پل هايي كه در حال خراب شدن هستند،در دانشگاه ايالتي دِلاوِر مورد بررسي قرار گرفت.در يك بخش از آزمايشاتشان در اندازه كوچك آن ها8 تيرآهن با مقطع 4.5 × W203 به طول 52/1 را در پنج آرايش متفاوت به كار بردند.آن ها متوسط افزايش مقاومت را در سيستم تجهيز شده باCFRP را 60 درصد گزارش دادند.همچنين آن ها دو تير بطول 4/6متر كه دچار خوردگي بودند آزمايش وتعمير كردند كه تيرها از نوع پروفيل هاي استاندارد I شكل IPB با عرض بال 230 ميلي متر بودند.نتايج آن نشان داد كه در سختي حدود 25% و در ظرفيت باربري نمايي 100% افزايش داشته اند.با توجه به اين كه تحقيقات كمي برروي تأثير ورق هايCFRP چسبيده شده با اپوكسي براي تحمل تنش بال تير مركب بتن وفولاد انجام شده است اين تحقيق براي بررسي اين متد اجرا شده است. نتايج تجربي نيز با متدهاي سنتي محاسبه مقايسه شده اند مؤلفان اين مقاله در يك مقاله جداگانه ارتباط خوردگي در اثر شوك الكتريكي را زماني كه CFRP در اتصال با فولاد استفاده شده اند را بررسي كرده اند نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه خوردگي هاي در اثر شوك الكتريكي مهم نيستند ولي مي توان باگذاشتن يك نازك چسب يا يك لايه كمپوزيت غير فلزي بين فولاد و CFRPهمين ضررها را نيز كاهش داد.تحقيق تجربيتاثيرورق هاي CFRP چسبانده شده با چسب اپوكسي در بالابردن ظرفيت بار بري نهايي تيرهاي مركب در سه اندازه بزرگ از تيرهاي تقويت شده با ورق هاي فيبر كربن كه عمل پل تراسيون* بر روي آن ها انجام شده مورد بررسي قرار گرفته است.(پل تراسيون در آخر مقاله توضيح داده شده است)به منظور مشاهدة تأثير اين تكنيك،سه حالت مختلف ازورق هاي CFRP مورد بررسي قرار گرفته است. تيرهاي يكجور بوسيله ورق هاي يك،سه و پنج لايه مقاوم شده اند.طول سرتاسري ورق هايCFRP يكسان بود و محل برش براي هر لايه براي جلوگيري از خرابي ناگهاني در نقاط انتهايي به دليل تمركز تنش به صورت دال بري بود. تعداد صفحات:28متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه عمران


پایان نامه کارشناسی عمران


پایان نامه ارشد عمران


مقاله عمران


مقاله کارشناسی عمران


مقاله ارشد عمران


تحقیق عمران


رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی عمران ، سازه - پروژه مقاوم سازی سازه بتنی ترمینال ساری

-انبساط حرارتي نزدیک فولاد و بتن. استفاده از ... مقاومسازي اعضاي بتن ... تير بتن آرمه ...

انتشارات دانشجو مقاله کامل عوامل موثر در اشتغال و بیکاری ...

مقاله کامل عوامل موثر در ... پروژه مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از cfrp

فرد مطلب - دانلود رایگان مقاله بررسی اجرایی عملكرد مواد ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه ..... در این مقاله اثر تقویت اجزای مرزی دیوار توسط مواد frp ، بر رفتار دیوار برشی .

فرد مطلب - دانلود رایگان مقاله بررسی اجرایی عملكرد مواد ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه ..... در این مقاله اثر تقویت اجزای مرزی دیوار توسط مواد frp ، بر رفتار دیوار برشی .

دانلود مقاله

کارآفرینی و دانلود مقاله معتبر و ... مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از cfrp .

پاورپوینت در مورد امر به معروف و نهي از منکر دراديان پيشين ...

بهترین و بزرگترین مرکز دانلود ... پروژه مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از cfrp

لیست عناوین عمران،معماری،ساختمان و شهرسازی(3450 عنوان ...

دانلود کسب ... 2524 - مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از cfrp ...

تحقیق در مورد آتش سوزی مرگبار

تحقیق در مورد آتش سوزی مرگبار

تحقیق بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی

پاورپوینت پوکی استخوان

تحقیق در مورد سرمايه گذاري مشترك Joint Venture 15 ص

تحقیق در مورد درمان بیماریها با گیاهان دارویی

تحقیق در مورد انواع حملات در شبکه های کامپيوتری

پاورپوینت در مورد اقدامات اولیه در خونریزی و شوک

پاورپوینت بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی)

اختلالهای اضطرابی